Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2019 г., а официалното награждаване на победителите ще се състои през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място - по З във всяка възрастова категория (I-IV клас, V-VIII клас и IX-XII клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията "Специални постижения в областта на опазване на здравето". Общо ще бъдат наградени 61 проекта.

Проектите, отговарящи на регламента, са 65, като в категорията от I до IV клас до втората фаза са допуснати 13 проекта, от V до VIII клас - 29 проекта и от IX до XII клас - 23 проекта.

Сред тях е и проектът "Магията на здравето - спорт и здравословно хранене", разработел от Професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Мездра, с ръководител на проекта Сашка Иванова.