Министърът на регионалното развитие уточни, че вече са обявени обществените поръчки и процедурите за избор на строителен надзор.

"За първи път обществената поръчка е обявена по друг начин, с плащане в края на изпълнението на обекта, след неговото приемане. Така всеки строител ще иска да изгради този участък качествено и в срок, за да може да бъде приет и той да получи плащане за строителството. Това е много важна отсечка, надявам се да няма обжалване на процедурата, така че да имаме избран изпълнител и догодина да започне реалното строителство. Разбира се, продължаваме и строежа на автомагистрала "Хемус", която е изключително важна за Северна България”, допълни Петя Аврамова.

Тя подчерта, че средствата, с които е разполагала Агенция "Пътна инфраструктура" в последните години за рехабилитация и строеж в последните 30 години, са били крайно недостатъчни.

"Използваме всички възможности за финансиране, както Оперативна програма "Региони в растеж”, така и от държавния бюджет. Надяваме се през 2019 г., с въвеждането на тол системата в България, да започне генерирането на повече средства от тежкотоварния трафик, с които да успеем да рехабилитираме повече километри от републиканската пътна мрежа”, каза в заключение министър Аврамова.