Отменя се карантината и други ограничения за влизане на пътници, притежаващи японски сертификат за ваксинация. Жителите на Япония ще могат да кандидатстват за официален сертификат за ваксинация от понеделник. Документът ще се получава в общините, където живеят по време на ваксинацията. Първоначално сертификатите ще бъдат на хартиен носител и ще бъдат на японски и английски език, но правителството обмисля и електронна версия на документа.

За момента Япония не обмисля въвеждането на сертификати за ваксини за вътрешни пътувания, но от друга страна използването на сертификатите в страната води до опасения от дискриминация срещу онези хора, които все още не са си поставили ваксини.