Към момента от ГДПБЗН са осигурени цистерни за питейна вода и авторазливни цистерни. Оказано е съдействие на областната администрация и е извършен превоз на 7000 л бутилирана минерална вода с контейнеровоз на пожарната служба. В сътрудничеството с БЧК ще бъде извършена доставка на допълнителни 14 000 л бутилирана вода, осигурена от дарители. Днес е предвидено техниката на ГДПБЗН да продължи превозването на вода до определените от оперативния щаб места. Очаква се количеството на доставената вода днес да е 14 000 литра.

От 18.10. от община Лом обявиха бедствено положение след авария на водопровод в свлачищна зона. Прогнозата на местната власт е, че хората в района няма да разполагат с питейна вода за около седмица. Единственият начин за възстановяване на водоподаването за град Лом и селата Замфир, Добридол, Сливата, Орсоя и Арчар, е свързването на новоизграден участък от напорния водопровод със стария.