Според законовия текст, участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато: обвиняемият е непълнолетен, страда от физически или психически недостатъци, пречещи да се защитава сам; делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание; обвиняемият не владее български език.

Промените в НПК идват след решението на Конституционния съд, който обяви за противоконституционни две норми от Кодекса.

Според първата частично отменена норма излизаше, че дори адвокат да отсъства по уважителни причини, това не е основание разпоредителното заседание да бъде отложено.

С друг текст от приетите поправки, с касационната жалба не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.

Касационният съд обяви за противоконституционен и текста, според който "с касационната жалба и протест не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство".


Източник: dnes.bg