Съгласно Закона за омбудсмана общественият защитник се избира именно от Народното събрание в условията на публичност и прозрачност за срок 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.

След като бе избрана Диана Ковачева положи клетва като омбудсман пред народните представители.