В същото време 17 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 108,88 лв. месечно, реши кабинетът.
Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 декември. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 11 семейства, останали в затруднено финансово положение.