Още миналата година MediaNews писа за фрапиращия случай на рекорден брой деца инвалиди в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“ в Камено поле. Според документите от ТЕЛК, две от децата са глухонеми, а останалите 18 страдат от астма или епилепсия. Проверката на прокуратурата е установила, че двете "глухонеми" деца говорят и чуват, и нямат проблем с комуникацията. В следствие на това ТЕЛК-овете на двете деца, освидетелствани като глухонеми, са отнети. Колко от останалите са истински засега няма информация.

Двата фрапиращи случая са с 13-годишната Бисерка, която по документи е 100% глухоняма. Но само според официалните медицински заключения. До решението на ТЕЛК, с което момичето е освидетелствано като нищо нечуващо, учителите стигат случайно, докато правили опити да накарат родителите на детето то да посещава училище.

Заедно с Бисерка, глухоням по документи се оказал и нейният братовчед. Покрай тези два случая, ръководството на учебното заведение миналата година открива, че от общо 37 деца в училището в Камено поле 20 са с ТЕЛК, а системното им отсъствие от часовете не е свързано със здравословни проблеми.

Истинският проблем всъщност е в безпроблемното издаване на ТЕЛК, както и Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според който децата със специални образователни потребности (СОП) трябва да бъдат пропускани в по-горен клас, тъй като не могат да повтарят, въпреки че почти всички не могат да четат и да пишат.

Все още няма механизъм, по който родителите на децата с ТЕЛК, които безпричинно не ги пускат на училище, да бъдат принудени да го правят. Месечната помощ, която получават на дете, е между 400 и 900 лв.

Учители споделят, че още с раждането, родители търсят начин да освидетелстват децата си, защото това се превръща в гаранция за сигурен месечен доход.

Друг интересен факт е, че въпреки законовите разпоредби, които регламентират, че, родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лв ( Чл. 47от ЗПУО), правоимащите органи, в случая съответните органи на общините, няма издадени наказателните постановления от кмета на общината, съгласно чл. 48 от ЗПУО.