Утвърдилата се като трета политическa сила в oбщина Мездра след първото си участие в местни избори - ПП АБВ, проведе своята отчетно-изборна конференция. Форумът бе открит от Тошко Стоянов, председател на общинската организация на АБВ.

Зам.-председателят на Общинския съвет инж. Николинкa Кътовска запозна участниците в конференцията с работата на Групата общински съветници от АБВ, която през настоящия мандат е опозиция в местния парламент.

Членът на националното ръководство на партията Иван Аспарухов поясни кое налага общинската конференция да се проведе преди изтичане на 2-годиш-ния мандат на досегашния Общински съвет на местната структура.
По време на форума Тошко Стоянов бе преизбран за председател на общи-нската организация на АБВ в Мездра. Избран бе 11-членен Общински съвет на партията и 3-членна контролна комисия.

Бяха определени и петима делегати за Областната конференция на АБВ, която ще се проведе в края на април във Враца.