От ръководството на центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование уверяват, че ресурсните специалисти имат готовност за консултиране онлайн. Те ще оказват подкрепа на семействата при планиране на ежедневните дейности и занимания с децата им.