В новите документи за самоличност ще има вграден чип с биометрични данни и електронна идентификация, както и електронен подпис. Вграждането на биометрични данни в личните карти ще е по желание. Няма да има промяна в цената на документите и срока им на валидност.

Единствено се въвеждат десетгодишни международни паспорти, които ще са по-скъпи, защото ще имат повече страници.