Очаква се за желаещите да кандидатстват по новите правила да останат 300-400 млн. лв. от преведените 1 млрд. лв. във фонд “Безработица”. “Мярката ще продължи да действа и в подкрепа на заетостта, тоест да не се освобождават хора, които са на работа, и същевременно да се отвори възможност да се наемат безработни за онези компании, които се развиват”, обясни Сачева.

Това предложение ще бъде обсъдено със социалните партньори, преди да станат ясни окончателните параметри. Стана ясно, че до 20 май по схемата 60/40 са подадени заявки за над 215 хил. работници, като само за ден те са се вдигнали с 10 хиляди.

Наемането на безработни ще може да се комбинира с новата помощ от 290 лв. Първите с право по нея са работодателите в сектор “Транспорт”. За тях са предвидени 40 млн. лв. От 1 до 15 юли компаниите, които са регистрирани в икономическите дейности “Пътнически градски и крайградски транспорт” и “Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде”, могат да кандидатстват.

Помощта ще е за срок от 6 месеца. Условието е фирмите да са преустановили дейността си или част от нея по време на извънредното положение или след него. Допустимо е и да са възстановили работа с непълно работно време за всички служители или част от тях. Заявленията ще се подават в бюрата по труда, а Агенцията по заетостта ще извършва плащания след преглед на документите. Всички работодатели, които получат помощ, ще бъдат длъжни да оставят за същия период служители на работа.

Обсъжда се следващите с помощ от 290 лв. да бъдат фирмите от секторите “Туризъм” и “Търговия”. За тях ще са останалите 45 млн. лв. по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

От началото на извънредното положение новите безработни са 130 хил. души, но все още няма политическо решение дали да се вдигне минималното обезщетение от 9 лв. въпреки че социалните партньори в НСТС се споразумяха за това.