„Събраните до момента доказателства дават основание на съда да приеме, че на настоящия етап от разследването може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към всяко от деянията, в извършване на които е обвинен. Съдът намира също, че наличните доказателства сочат на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, в случай на определяне на по-лека мярка за процесуална принуда спрямо него. Трябва да бъде отчетена тежестта и характера на престъпленията, в извършване на които И. П. е обвинен - причинена умишлена смърт на едно лице и комплексна телесна повреда на друго такова, като деецът е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда. Налице са и данни за висока обществена опасност на И. П., който макар и с чисто съдебно минало /настъпила реабилитация/ е с недобри характеристични данни и с установена склонност към извършване на противообществени прояви. Съдът намира, че единствената законосъобразна мярка, предвид личността на обвиняемия и тежестта на повдигнатите му обвинения е именно мярката „задържане под стража“ – се сочи в мотивите на съда.

Определението на Окръжен съд - Враца не е окончателно, а подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд - София в тридневен срок от днес. Определението подлежи на незабавно изпълнение с привеждане на И. П. в Следствения арест в гр. Враца.