Червеняшки не е освободен от отговорност. За управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД за срок от 6 месеца бе избран Божидар Вълчев.

Въпреки недобрите финансови резултати на дружествата, пунктът за извършване на технически преглед на превозните средства се справя с предизвикателствата на конкурентната среда.

Община Мездра ще подпомогне финансово „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД за осъществяване дейността им, след като станат ясни резултатите от ревизията.