„Разходите за младите хора са инвестиция в бъдещето. България трябва да трансформира своя национален икономически модел и да промени отношенията между управляващите и хората, за да създаде по-добро и справедливо общество“, заяви министър Белчев.

Според него основното предизвикателство през следващите няколко години е да предложат политики, привличащи чуждестранните инвестиции в нови производства и разкриващи нови пазари на националната продукция. „За всичко това са ни необходими подготвени специалисти. Чрез увеличението на стипендиите за студентите и докторантите искаме да дадем ясен знак на най-успешните млади специалисти, че не само знаем, че ги има, но и мислим за тях“, увери той представителите на НПСС.

Той допълни, че ролята на държавата е да инвестира в младите хора, да създава конкурентна среда и да адресира необходимостта от интелигентни индустриални политики за справяне с проблемите, които пазарите и корпоративният бизнес няма да разрешат сами. Като например изменението на климата или изравняването на условията за конкуренция между държавите чрез разрушаване на регулаторните и други бариери.

„Студентството е прекрасен момент от живота, който би трябвало да бъде изпълнен с вдъхновение и надежди, а не с грижи. Точно в тази посока насочваме усилията си и смятам, че с това допълнително целево финансиране поставяме добро начало, осъзнавайки, че то е недостатъчно, защото сме изгубили много ценно време, което бързо трябва да наваксаме, ако искаме младите хора да останат и да се развиват в България“, заяви министър Белчев.

В хода на разговора бяха дискутирани добре познатите проблеми, съпътстващи живота на студента у нас, като лошото състояние на общежитията, нивата на субсидията за хранодни в студентските столове и леглодни в студентските общежития, както и ниският процент на ваксинирани сред студентите, което създава пречки пред учебния процес.