© Природен Парк "Врачански Балкан"

Тези птици са третата група лешояди през последните три години, която пристига в Природен парк „Врачански Балкан“ по проекта за възстановяване на този вид от България. След период на адаптация във волиерата над с. Д. Озирово, лешоядите ще бъдат пуснати на свобода.

Преди това всяка птица ще бъде маркирана с предавател, което ще даде възможност за детайлното проследяване на живота им в природата.