Министерство на културата осигури средства за читалища във Враца, с които ще бъдат закупени книги.

В навечерието на Деня на народните будители, осем читалища от Враца ще получат близо 13 000 лева,с които ще се закупят нови книги за библиотеките им. Средствата са по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на министерство на културата.

Читалищата, които ще бъдат финансирани по проекта са в селата Паволче, Нефела, Тишевица, Лиляче, Бели извор, Баница, Мраморен, както и НЧ „Развитие-1869“.