Съдебното производство премина по реда на съкратеното съдебно следствие при условията на чл. 371 т. 1 от НПК, като подсъдимата даде съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели и да не се изслушват всички експертизи от досъдебната фаза. При този ред на разглеждане на делото, съдът определи наказанието за Г. Г. да бъде 1 година „лишаване от свобода“, като отлага изпълнението му за срок от 3 години. Съдът лишава подсъдимата и от правото да управлява МПС за срок от 1 година, считано от влизане на присъдата в сила. Присъдата бе постановена при превес на смекчаващи вината обстоятелства.

Мотивите на съда ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд, съобщават от пресцентъра на съда.