Събранието бе открито от директора на Общинския център за социални услуги и дейности - Наталия Христова. На него присъстваха 20 от общо 50 членове на организацията.

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов поздрави присъстващите и връчи поздравителен адрес по случай Международния ден на възрастните хора.

По време на събранието бяха повдигнати много въпроси, свързани със социалните услуги, от които се ползват потребителите. Една от присъстващите повдигна въпроса за храната, която се предлага по програма "Топъл обяд", изказвайки недоволството си относно двенвното меню.

Наталия Христова отговори, че има ръст на цените, който ограничава избора на продукти, включвани в менюто. Въпреки това хората, които са ангажирани с програмата правят всичко възможно, за да удовлетворят желанията на всички потребители на услугата.

На събранието бе представен финансовият отчет, приходите и разходите за периода 2018-2019 година.

Представена бе програмата за дейността на териториалната организация за периода 2020-2025 година, която включва 7 точки. Сред тях бяха избор на Управителен съвет, на пълномощници на Регионалното общо събрание на пълномощниците на териториалните организации и на резервни.

С пълно единодушие за членове на Управителния съвет бяха избрани Росица Георгиева, Веселин Петров и Димитра Пенчева. За пълномощници - Наталия Христова и Николай Иванов, и резервен - Пламен Русев.