Въпросът за референдума е формулиран така: „Да бъде ли предоставено концесия за добив на подземни богатства- индустриални материали, глауконитови пясъчници от находище „Глория” разположено в землището на село Мало Пещене.” Кметът на Враца е възложил изпълнението на заповедта на началника на отдел „Гражданско състояние” в Общината. Контролът по изпълнението ще бъде ангажимент на секретаря на Община Враца, Нина Дакева.

Според кметският наместник на селото Иван Стоянов, хората в селото и живеещите в околните села се опасяват, че със започването на работата в находището, и без друго обезлюденият регион ще стане още по-неприветлив за живеене и добивът на глауконит ще има негативни последици за природата.

Мнение на специалистите пък е, че след години добивът на специфичния зелен минерал, глауконит, ще измести важните за земеделието химически минерални торове. Заради цвета му по света го наричат „зелена земя” . Той е подходящ за подхранване на растенията и позволява развитието на интензивно биоземеделие, тъй като съдържа калий, натрий и фосфор, които лесно могат да бъдат усвоени от растенията.