Н. Т. е бил обвинен от Окръжна прокуратура – Видин за престъпление по служба, във връзка с извършени от него, в качеството му на длъжностно лице, продажби на земеделски земи - държавна собственост, представляващи бивши стопански дворове в множество села в област Видин.

С действията си Н. Т. е превишил властта и правата си, с цел да набави имотна облага за конкретно лице. Разликата между действителната цена на имотите и цените, по които продал земите възлиза на 2 126 548 лева.

Н.Т. е осъден на три години „лишаване от свобода“, с четиригодишен изпитателен срок, глоба в размер на 5000 лева и лишаване от право да заема длъжност в държавна или общинска администрация през следващите четири години.

Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.