Концепцията на диалога ще бъде прилагане в практиката на принципа на партньорство – създаване на ефективни програмни документи, които трябва да бъдат припознати след активно участие на партньорите в разработването им и при провеждане на широк кръг от дискусии.