ОИК - Враца незабавно е сформирала работна група в състав Силвия Каменова и Красимир Колев, която е извършила нарочна проверка на място. При проверката е установено, че на посочените места в сигнала са поставени плакати на кандидати за кметове на Община Враца, издигнати от ПП „ВМРО - Българско Национално Движение“ и КП „БСП за България“. Установено е и наличието на залепени агитационни материали на кандидати за общински съветници на КП “Демократична България - Обединение“, в нарушение на изискванията на ИК, които също следва да бъдат премахнати.

Проверката обаче не може да установи кой и кога е залепил материалите и съответно ОИК Враца е в обективна невъзможност да ангажира административно-наказателна отговорност на тези лица. ОИК - Враца счита, че сигналът, като подаден от лице с правен интерес – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ е процесуално допустим, а разгледан по същество се явява основателен.

ОИК - Враца са приели, че в случая е налице предизборна агитация и че сигналът, депозиран от Ралица Мутафчиева, в качеството й на упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“ за неправомерно поставяне на агитационни материали е основателен и следва да бъдат предприети мерки по премахването им.