Общинската избирателна комисия е установила, че кметът на Мездра е образувал 42 избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, а също така е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично и не е оспорена пред ОИК - Мездра в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила решение, ОИК - Мездра е определила броя на членовете на СИК на територията на община Мездра за произвеждане на изборите, както следва:

Общ брой членове на СИК - 328

  • За секции с до 500 избиратели - 7 членове,
  • За секции с над 500 избиратели - 9 членове

Въз основа на Методическите указания на ЦИК, членовете на секционните избирателни комисии се разпределят, както следва: ПП ГЕРБ - 106, Коалиция "БСП за България" - 90, Коалиция "Обединени патриоти", ПП "ДПС" и ПП "Воля" - по 42-ма и Коалиция "Демократична България - Обединение" - 6;

Комисията е констатирала, че проведените при кмета на Мездра консултации за определяне на поименния състав на СИК на територията на община Мездра са приключили с постигнато съгласие между участниците.

С оглед на изложеното, ОИК - Мездра е назначила секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, съгласно поименния списък, който е неразделна част от това решение.

Утвърдени са и списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, неразделна част от това решение.

Определено е също на назначените членове на секционни комисии да се издадат удостоверения.

Списъците с членовете на СИК може да се видят в Приложение №1.