До решението за участие в процедурата на „Красива България“ се стигна след предложение от ръководството на учебното заведение, което финансира изготвянето на техническия проект. Предложението бе подкрепено от Общинския съвет, а експертите в местната администрация изготвиха проектната документация.

Необходимостта от панорамен асансьор е породена от факта, че в СУ „Христо Ботев“ няма техническата възможност за обособяване на друг тип съоръжения, осигуряващи достъп на хора със специални потребности, а такива се обучават в сградата.