Пресаташето на Административния съд във Враца Мирослав Любомиров обясни, че в жалбата са изложени твърдения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради допуснати нарушения при преброяването на бюлетините в три Секционни избирателни комисии и отразяване на неточни данни в секционните протоколи.

Във връзка с постъпилата жалба в съда е образувано Административно дело №793, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13 ноември (сряда) от 11:00 часа.