Условия за участие:

В срок от 15 октомври до 15 ноември всяка детска градина ще подготви рисунки по темата и ще подреди своя изложба. Комисия в състав от преподаватели в детското заведение ще излъчи 5-те най-добри рисунки, с които ще участва в конкурса. Те ще бъдат предадени до края на месец ноември в Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) за експониране на обща изложба. Тя ще бъде открита през месец декември в ЦПЛР. Специално журито ще определи призьорите, а всички детски градини ще получат грамоти за участие.

В срок от 15 октомври до 15 ноември всяко училище ще събере ученическите текстове по темата, в обем до 1 стандартна страница, ще извърши свое вътрешно класиране и ще излъчи 5-те най-добри текста. Те ще бъдат предадени до края на месец ноември в ЦПЛР за журиране. Общото литературно четене ще се състои през месец декември в ЦПЛР, когато ще бъдат излъчени и призьорите от първо до трето място. Всички училища ще получат грамоти за участието си.

В срок от 15 октомври до 15 ноември авторите над 18 г. трябва да предадат в Библиотеката на НЧ "Просвета-1925" - Мездра свои художествени произведения или краеведски изследвания в обем до 3 стандартни страници. Конкурсът е явен, като текстовете трябва да бъдат придружени с трите имена и телефонен номер за връзка автора. През месец декември ще бъде организирано литературно четене, на което ще бъдат наградени призьорите в двата раздела. Всички автори ще получат грамоти.