Националният конкурс есе е посветен на живота и делото на Васил Левски и е продължение на ”Младежкото състезание „Чиста и свята Република...”, организирано ежегодно от 2014 година, в навечерието на 19 февруари – по повод гибелта на Васил Левски.

Основната цел е да се покаже острата необходимост от нов прочит на документалното наследство на Апостола., както и младите хора да покажат знания за живота и дейността на Апостола на свободата и по своеобразен начин да докажат своя патриотизъм;да предизвикат у младите хора размисли, провокирани от наблюдения или случки и констатации и да направят водят към изводи за времето, в което живеем.

В конкурса взеха участие младежи на възраст от 14 до 19 години от 7 града на България.

Победители в осмото издание – 2021 година в конкурса са:

Първо място- Преслава Николова, СУ „Христо Ботев” гр. Враца

Второ място- Теодора Василева, СУ „Христо Ботев” гр. Враца

Трето място- Яна Врачовска, ПГО „Елисавета Багряна” гр. Б. Слатина

Поощрителна награда - Виктор Стоянов, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград

Специална награда на организаторите получава и Борислав Димитров от гр. София.

Есетата бяха оценявани от членове на Клуба на учителите будители към УОбС- Враца, създаден през 2018 год..