Темата на конкурса е „Човешката болка е еднаква за всички без оглед на раси и народи. Тя прави хората равни. Човекът е като насекомо, способен е да гледа едновременно в различни посоки, с едното око навън, с другото - навътре.“ (Йордан Радичков). Участие могат да вземат ученици от 8. до 12. клас от областите Монтана, Враца, Видин, Ловеч и Плевен.

Есетата трябва да са с обем до 2 страници и шрифт Times New Roman 12.

В раздел илюстрации, всеки участник има право да представи не повече от една рисунка – графика (черно-бяла или цветна) с размер 35х50 см. Техника: молив, туш, тънкописец, акварел.

Участниците трябва да напишат трите си имена, училище, клас, адрес и телефон за връзка.

Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури. Наградените участници ще бъдат уведомени допълнително.Те ще получат грамота, книги от Издателство „КЛЕТ България” и награди от Община Берковица.

Крайният срок за изпращане на творбите е 05.06.2020 г. на адрес: 3500 гр. Берковица, ул. "Д-р Иван Панов" №2, Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" или на e-mail: gipb@abv.bg