Семинарът се организира по проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия” и се финансира по оперативна програма „Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020”. Изпълнява се съвместно от Община Мездра, в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехедѝнци в Румъния.

Обучението бе водено от д-р Хенриета Илиева, експерт в Българският червен кръст и Българският червен полумесец. Тя преведе присъстващите кметове през всички важни точки относно справянето в бедствена ситуация, какви решения и методи трябва да прилагат.

Координаторът на проекта, Пламен Червенков разказа малко повече за проекта и обучението, което се провежда.

Темите, по които говори лекторът, бяха свързани с „Видове бедствия и кризи”, „Психосоциални аспекти на бедствията”, „Ключови зони на реакция по време на криза” и „Личностни и екипни умения и способности".

Изпълнението на занятията има за цел да даде необходимата подготовка, как да действат при възникване на природни бедствия, пожари, промишлени аварии и прилагане на първа помощ на пострадал. Чрез него ще се улесни и създаде добре структурирана мрежа за взаимна подкрепа и ще се установят бързи процедури за вземане на решения в критични ситуации.

Информационната кампания трябва да обхване 1000 човека, като обучението се провежда в групи по 25, с оглед спазването на противоепидемичните мерки.

За период от няколко съвместни учения ще бъдат обхванати и ученици, като ще се проведат и по-специализирани обучения с участието на пожарни екипи от България и Румъния.