На специално оборудваната за целите на обучението по БДП площадка, децата обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека. Научиха много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Това те демонстрираха с голямо старание и удоволствие в предложените им образователни игри.

Всички деца получиха като награда картинки за оцветяване и „Азбука на безопасността“. Малчуганите искрено споделиха, че ще спазват безусловно правилата, защото това е важно за малките и за големите за всеки на пътя.
Децата поздравиха служителите на реда с песни и сърдечни покани за повторно гостуване.