Поради неизпълнение на задълженията си от системата са изключени 10% от имотите, при 13 на сто през миналата година. Загубите на Община Мездра от нейното прилагане през 2016 г. възлизат на малко над 2 000 лв., при 2 655 лв. през 2015 г.

Постъпилите суровини и приходи от системата за разделно събиране през тази година в гр. Мездра са 5 623 кг рециклируеми отпадъци - хартия, желязо, мед, оловни акумулатори, пластмаса, месинг, алуминий и неръждавейка, на обща стойност 1 318 лв. Намалението на такса битови отпадъци за участниците в нея е в размер на около 3 347 лв. В село Зверино участва само един собственик на имот, който е изпълнил задължението си.

През 2017 г. в системата, която се прилага от 9 години насам, отново могат да участват недвижими имоти в строителните граници на Мездра и Зверино. За целта техните собственици трябва да подадат заявление по образец до кмета на общината в срок до 30 декември. Ако изпълнят условията, участниците в разделното събиране ще ползват 30% намаление от дължимата такса битови отпадъци за следващата година.

Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци. Практиката досега показва, че най-предпочитана е хартията. Тя обаче, може да се замени и с други видове материали - черни и цветни метали, пластмаса, оловни акумулатори, алуминиеви капачки.

Конкретните видове отпадъци, които подлежат на събиране и съответните им единични количества се определят след сключването на договори с фирмите, обслужващи системата. Ако проявявате интерес, можете да се информирате за това от информационното табло пред Общината в срок до 30 декември. Дължимото количество хартия за всеки имот се заменя с еднакво парично изражение, набавено от останалите видове рециклируеми отпадъци.