Съветниците ще обсъдят също актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра и как да гласува представителят на Община Мездра на извънредното Общо събрание на акционерите в МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца, което ще се проведе на 10 октомври тази година.

Ще бъде дискутирано още възлагане на Общинския център за социални услуги и дейности да предоставя услугата "Патронажна грижа" по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

В проекта за дневен ред на заседанието са включени и три питания от Георги Валентинов, съветник от Коалиция "Народен съюз".

Септемврийската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа и ще бъде предавано директно по Телевизия "Враца".