В докладната на зам. кмета, Петя Долапчиева пише, че В ОУ ”Христо Ботев” – с. Паволче се обучават 42 ученици разпределени в 4 маломерни паралелки от І до VІІ клас.Вносителят на докладната посочва, че за последните две години учениците са намалели от 93 на 42, като в училището няма ученици от с. Паволче и с. Челопек. Всички ученици се превозват от ДДЛРГ „Асен Златаров” и от различни квартали на Враца.Ежедневно училищният автобус изминава повече от 140 км. по направлението гр.Враца - с.Паволче - гр.Враца. Натрупаните задължения на ОУ „Христо Ботев”, с. Паволче към 31.03.2018г. са в размер 21 111лв.- 17% от определения за 2018г. бюджет.

От представената информация, е видно, че училището в с. Паволче не може да съществува и да се издържа с четири маломерни паралелки с общо 42 ученици, а от следващата учебна година- 2 паралелки с 24 ученици. Паралелката в четвърти клас е с брой ученици, по-малък от допустимия минимум за съществуване на паралелка и ако училището не бъде закрито за следващата учебна година следва да се разформирова. Невъзможно е и включването на училището в системата на защитени училища, тъй като не отговаря на изискванията.

След закриване на училището учениците ще бъдат насочени, в зависимост от местоживеенето в ОУ „Васил Левски” в гр.Враца и малка част в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” в гр.Враца. В ОУ ”Христо Ботев” – с. Паволче, работят 9 човека. Педагозите са шест и заемат 5,5 щатни бройки, а 3 работници заемат 2,5 непедагогически щатни бройки. Съвместно със Синдикатите и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България за освободения персонал ще бъдат потърсени работни места от новата учебна година, на местата на пенсионирани учители, както и в приемащите училища.

ОУ ”Христо Ботев” – с. Паволче има изградена и добре поддържана база. Класните стаи са 8, има и допълнителни помещения, сред които кухненски блок и столова. Сградата е на локално парно отопление с метан. Сградният фонд на училището и обзавеждането ще бъдат запазени. Местоположението му и условията, които предлага, могат да го обособят като творческа база за педагогически кадри, обучителна база за учители, деца и ученици, където да се провеждат работни срещи, семинари и конференции на различно ниво. По този начин ще се запълни липсата от такова средище в Община Враца. Самото селище има бъдеще като туристическа дестинация и съществуването му не е функция на училището- пише още в докладната на зам. кмета Долапчиева .

Предложението за закриване на селското школо се внася за втори път в Общинския съвет на Враца. Дали ще бъде закрито зависи от гласовете на местните сенатори на сесията на 30-ти април.