Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД и Община Враца като съдлъжник кандидатстват за поемане на дългосрочен дълг за закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския транспорт от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „ОТП Лизинг“ ЕООД на стойност до 3 000 000 /три милиона/ лв. Средствата са предназначени за осигуряване на финансиране на проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза I – покупка на автобуси за обслужване на транспортна схема на града. В докладната е посочено, че срокът за погасяване на дълга ще бъде до седем години /84 месеца/. Общинските съветници ще трябва да приемат или не,предложението. Резултатът ще стане ясен утре, след резултатите от гласуването.

Процедурата за поемане на общински дълг беше открита с обществено обсъждане, което се проведе на 29-ти март в Конферентната зала на Община Враца в присъствието на 132-ма души. Част от гражданите тогава не разбраха, тези пари откъде ще дойдат. Имаше и такива, който решиха, че те са заложени в бюджета на Общината и са в наличност.