Цените, гласувани на редовна сесия на Общински съвет – Берковица са както следва:

• За деца до 7 години - безплатно

• За лица от 7 до 18 години – 4 лева

• За лица над 18 години – 8 лева