Общински съветници и председатели на общински съвети няма да бъдат проверявани по линия на антикорупционния закон, решиха още депутатите.

Така на практика всеки общински съветник, който има фирма със сключени договори с неговата община или с търговски дружества с общинско участие, няма да има необходимост да я закрива.

Според новата алинея, „за общинските съветници, включително и за председателя на общинския съвет, не е налице частен интерес при участие на подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и възнагражденията на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници”. Така те няма да са в конфликт на интереси, когато си гласуват възнагражденията.

Това гласуваха народните представители с приемането на първо четене на промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.