След продължителни дискусии и изказани становища, бяха гласувани две предложения и приета декларация. Първото се отнася за заделянето на финансов ресурс и създаването на фонд, който да подпомага медицинските работници в МБАЛ „Св. Петка“, като средствата се предвидят в бюджета на Община Видин в размер най-малко на 250 000 лв. годишно.

Също така, с оглед на обстоятелствата спешно до края на годината да се осигурят 150 000 лв. за коригиране на трудовите възнаграждения на медицинския персонал. Второто предложение, което бе прието, е свързано с иницииране на среща с участието на здравния министър и представители на Министерството на здравеопазването, на ръководството на видинската болница и на работещите в нея, на Община Видин, на общински съветници и други съпричастни институции, на която да бъдат взети адекватни мерки за справяне с проблемите в МБАЛ „Св. Петка“.

На извънредното заседание бе приета декларация, адресирана до министър-председателя на Република България, до министъра на здравеопазването и министъра на финансите. В нея пише: „Обръщаме се към вас с искане за незабавна финансова помощ за МБАЛ „Св. Петка“ – град Видин и запазване на дейността й в пълен обем и структура, което ще доведе до съхраняване на свещеното за нас лечебно заведение. Моля да имате предвид, че нефункционирането на болницата в пълен обем ще доведе до нов, допълнителен и окончателен демографски срив на Видинския регион“.

Източник: vidin.bg