Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - тази е една от основните точки в дневния ред на априлското заседание на Общинския съвет в Мездра. Сред останалите въпроси, които ще бъдат разгледани, са отчет за дейността, приходите и разходите и счетоводният баланс на МБАЛ - Мездра за м. г., както и отчетите на всичките 21 читалища в общината и на общинските дружества „Мездра-Автотранспорт 2003” и Транс-Авто-2015”.

На сесията ще бъдат дискутирани още докладна записка от директора на СОУ „Св. Климент Охридски” - Зверино и на кмета на селото учебното заведение да бъде предложено за защитено училище, както и докладни от библиотекаря на читалището в Руска бела за необходимостта от спешен ремонт на сградата това просветно-културно средище.

В дневният ред са включени още определяне на годишната вноска на Община Мездра във Фонд „Солидарност”, както и на упълномощен представител и как да гласува на Общото събрание на акционерите в МБАЛ-Враца.

Ще бъде приети още решения за разпореждане с общински имоти, за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и за промяна в състава на Местната комисия по Закона за жилищно-спестовните влогове,

Кметът Генади Събков ще отговаря на шест актуални питания: по две от Николинка Кътовска от АБВ и от съветниците от „БСП - лява България” и по едно от Георги Валентинов от Коалиция „Народен съюз” от съветниците от ГЕРБ.

Ще бъдат обсъдени и три предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Мездра” - на Лили Николова, Красимир Стефанов и посмъртно на инж. Цветко Петков.

За включване в дневния ред са предложени и две спешни докладни: приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в общината за периода 2016-2020 г. и на годишен план за действие за 2017 г., както и решение за поставяне на паметна плоча до войнишкия паметник в Мездра.