Събранието бе открито от председателя на Общинския съвет на БЧК-Мездра – Наталия Христова - Горанова.

През 2022 година доброволците от общинската организация и Приятели на БМЧК към ОУ „Христо Ботев“ и ИОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Мездра с ръководител Христина Иванова и доброволците от БМЧК към СУ „Св. Климент Охридски“ – село Зверино, с ръководител Петя Илиева, обединиха усилия за подобряване качеството на живот на уязвими лица, семейства и общности и повишиха техните възможности за социално включване, безопасен и независим живот, осигурявайки включително и работни места на лица в трайна невъзможност да се грижат за семейството си.

Младежите от Българския червен кръст взеха участие в близо 20 благотворителни и доброволчески инициативи. Чрез своите добри дела, членовете на организацията подпомогнаха сираците и полусираците, зарадваха възрастните в Дома за стари хора, членовете на Териториалната организация на слепите в Мездра и се включиха в кампанията за оказване на материална и морална подкрепа на бежанците от войната в Украйна.

От общинската организация изказаха благодарност към Областния съвет на БЧК Враца за подкрепата и възможността заедно да се грижат за хората и подчертаха, че е необходима работата на доброволците да бъде насочена към популяризиране и приобщаване на децата и младите хора от община Мездра да поддържат хуманитарните ценности и принципи, за да продължи подпомагането на лицата и семействата, нуждаещи се от социална подкрепа.