Предложено беше в схемата да бъдат включени западната част на ул. „Александър Стамболийски“ - над пазара, ул. „Шипка“ (в участъка от ул. „П. Р. Славейков“ до ул. „Динко Петров“), ул. „Родопи“, ул. „Христо Смирненски“ (в участъка от ул. „П. Р. Славейков“ до ул. „Динко Петров“), ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Георги Кирков“.

В тази връзка до края на м. октомври 2021 г. на електронния адрес на Община Мездра: mezdra@mail.bg, на официалната страница на Община Мездра - в раздел „За общината“ - „Контакти“, в Центъра за услуги и информация на гражданите и на фейсбук страницата на Община Мездра се приемат предложения от гражданите за включване на улици в различните квартали на гр. Мездра в схемата за еднопосочно движение на ППС.

По предложение на кмета на общината Иван Аспарухов беше решено, предвид усложнената епидемична обстановка в страната и увеличените разходи за издръжка на домакинствата, временно да бъде отложено въвеждането на „синя зона“ в гр. Мездра до влизането в сила на новата Схема за еднопосочно движение на ППС на територията на града и осигуряването на достатъчно места за свободно паркиране в съответните зони от урбанизираната територия.

С цел подобряване безопасността на движението и във връзка с настъпването на есенно-зимния сезон, комисията предложи Общинско предприятие (ОБП) „Чистота“ да извърши:

• ремонт на частично нарушената пътна настилка на единични места от четвъртокласната пътна мрежа в общината,

• обновяване на хоризонталната пътна маркировка по основните улици в гр. Мездра,

• авариен ремонт на тежко увредените участъци от общински път VRC1143 Мездра - Брусен,

• регулиране чрез полагане на хоризонтална пътна маркировка и на вертикална сигнализация (пътни знаци) на движението на ППС по общински път VRC1143 Мездра - Брусен в района на входа за с. Брусен и на републикански път III-103 Мездра - Роман в района на с. Горна Кремена.