Макар че съветниците седяха на разстояние пет-шест стола един от друг, нямаха възможност да си шушукат преди режима на гласуване и предложението бе прието. За новата структура трима се въздържаха, четирима съветници бяха против, останалите 28 гласа бяха „За“. Така новата структура на общинска администрация във Враца вече е следната:

Кмет, зам.- кмет - култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции, зам.- кмет - устройство на територията, зам.- кмет - програми, проекти и обществени поръчки, зам.- кмет - образование и здравеопазване и Секретар.

Общата численост на администрацията не се променя и остава 189 щатни бройки, от тях - делегирана държавна дейност 129 и дофинансирана държавна дейност- 60 броя. Общинският съвет е възложил на кмета Каменов да предприеме необходимите действия за изготвяне на длъжностни разписания и устройствен правилник на администрацията, съобразно взетото решение, с което ще стане ясно и кои ще са новите зам.- градоначалници.