С така извършените корекции, крайният срок за реализиране на услугите е 30 април 2020 г., а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 309 575,95 лв. С продължаване на дейностите по проекта се осигурява помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в общината:

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.

От стартирането на проектните дейности до момента на над 240 потребители е оказана подкрепа. Към настоящия момент 120 потребители ползват социалната услуга в две трапезарии на територията на града чрез получаване на топъл обяд, включващ: супа, основно ястие, десерт и хляб, в работните дни на всеки месец.