Промяната касае увеличаване на стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд от 2.70 лв. на 2.90 лв. Изменението влезе в сила от 1 март, като полученото финансиране е в общ размер на 223 982 лв., а срокът за изпълнение на проекта- до 30 юни. Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд. Към момента се осигурява помощ и подкрепа на 200 потребители, отговарящи на условията за включване по проекта. Приготвянето на храната се осъществява в две трапезарии на територията на града.

Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб, който се предоставя в дома на потребителите в работните дни на всеки месец. Приемът на документи от кандидат-потребители е постоянен, като необходимите документи по образец могат да се получат в стая 34 на Община Враца, входът откъм кино "Метропол".