Има обявен конкурс и за „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, който да участва при провеждането на политиките за изпълнение на инвестиционната програма за екология на местната администрация. Възнаграждението е до 1 105 лв.

Във връзка с разширяването на звено „Инспекторат“ ще бъдат назначени 3-ма инспектори. Лицата ще извършват проверки по сигнали и жалби на граждани и ще следят за спазването на местните наредби. Възнаграждението е до 1 120 лв., а срокът за подаване на документи е до 20 февруари.

За осъществяването на всички финансово-счетоводни операции по проекта „Воден цикъл“ е обявен конкурс за „счетоводител“ на водния проект на Общината. Срокът за подаване на документи е до 25 февруари, а възнаграждението е до 1 200 лв.

Повече информация относно изискванията за заемане на обявените длъжности, може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“: http://www.vratza.bg/?category=29