Г-жа Галина Дамянова, чиито възпитаници бяха отличени наскоро в националния кръг на Олимпиадата по Информационни технологии и която е била предложена за награждаване за принос към развитието на просветното дело в общината, също не получи своята награда… За разлика от хора, които нямат нищо общо с образованието и културата.

Надявам се, че този пропуск не е умишлен. Защото децата ни и техните учители не заслужават такова обидно отношение и неуважение към техния труд. А огорчението в душата и сълзите в очите им не могат да бъдат изтрити с нищо.

В знак на протест към този чутовен гаф от страна на Общинската администрация, преподавателите от Средно училище "Иван Вазов" решиха да не присъстват на традиционния коктейл, даван от Община Мездра в чест на отбрани просветни и културни дейци.

Срамота, дами и господа общинари, срамота! Честит празник!