Община Кресна стартира национална кампания за възстановяване на щетите от пожара и с благодарност би приела финансова подкрепа за подпомагане на пострадалите. Тя се обръща с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български и чуждестранни физически и юридически лица , като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопански постройки в засегнатите села. Създадена е организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост (одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки).

Пожарът нанесе огромни щети и остави без паша и възможности за събиране на сено и за изхранване на животните в засегнатите села през зимата. В тази връзка, в общината е създадена организация за складиране на дарения- концентрирани и груби фуражи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в засегнати от пожара села.

Всеки, който има възможност да дари парични средства за възстановяване на щетите от пожара и подпомагане на пострадалите, може да го направи на банковата сметка на Община Кресна:

ОБЩИНА КРЕСНА

Интернешънъл Асет Банк АД-клон Благоевград

IBAN BG08IABG74588401242700

BIC IABGBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100

ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА,СТАРА КРЕСНА и ВЛАХИ

Конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените материални щети, можете да получите на телефони 089301 58 92, 0893 01 58 93 и 0893 01 58 94.