Сред ощетените спортни клубове са СК "Атлет", ХК "Локомотив" и ЖКХГ "Анелия", които през миналата година имат множество престижни успехи на международно и национално ниво. И още: КИБИ "Лотос", ШК "Локомотив", Спортен клуб по снукър "Мездра 2013" и други, чийто състезатели също разнасят спортната слава на Мездра у нас и в чужбина.

В проектобюджета е предвидена и целева субсидия от 9 хил. лв. за подпомагане на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт в общината, които най-вероятно също ще отидат приоритетно за ДЮШ на ОФК "Локомотив" (Мездра). "Всичко това поставя в привилегировано положение един клуб за сметка на всички останали", коментираха представители на ощетените спортни клубове.

Припомняме, че само преди няколко месеца, в отговор на актуално питане, отправено от общински съветници, на августовската сесия на местния парламент кметът Генади Събков отговори, че "Община Мездра има финансови ангажименти към всички функциониращи в общината клубове. Средствата се разпределят по методика, в зависимост от постигнатите резултати през предходната година.

ОФК "Локомотив" - Мездра, като новосформиран клуб, заяви тогава Събков, има право, съгласно общинските правила, на финансиране в размер до 500 лв.”

Оказва се обаче, че както тогава, така и в момента, ОФК "Локомотив" (Мездра) не отговаря на условията за финансово подпомагане съгласно Критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Мездра, които са разписани от кмета на Мездра и публикувани на официалната интернет страница на общината. Най-малкото, защото все още не е приет за член на съответната спортна федерация или съюз (в случая Българския футболен съюз) и не е вписан в Централния регистър на Министерството на младежта и спорта.