При представянето на отчета за изминалата 2018 година, кметът Генади Събков изрази удовлетворение от постигнатите резултати и добре свършената работа. Той благодари на всички, които проявяват отношение и към приходната, и към разходната част на бюджета. „Да разходваш събрани средства не е толкова лесна задача, когато се стремиш да правиш всичко в съответствие с решенията на Общински съвет и действащите нормативни документи в сферата на бюджетирането в Общината“ – допълни градоначалникът.

Кметът изрази благодарност към всички наши съграждани, които съвестно и отговорно са платили своите данъци и такси, които дължат на местната общност. Благодарности за упоритата работа бяха отправени и към външните и вътрешните контролни органи, които следят за целесъобразното разходването на бюджета.

Първоначалният бюджет на община Мездра за 2018 г. е в размер на 14 992 146 лв, но след служебни корекции, общото увеличение е в размер на бюджета е 1 331 444 лв, т.е., 16 323 590 лв.

"Така при планувани над 16 млн. лв. бюджет сме изпълнили 14 584 226 лв., или 89,34% реализирана приходна част, което е много добър резултат, каза още Събков.

Относно инвестиционната програма, усилията изцяло и целенасочено са в посока оборудване и повишаване ефективността на работа на ОбП "Чистота". През 2018 г. са закупени дробилка, кастрачка, пароструйка, мотометачна машина, мултифункционален камион и три храстореза.

По отношение на инфрастуктрурата, бяха отчетени ремонтираните улици в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Крапец, Крета, Игнатица, Ребърково, Руска Була и ул. „Принчовец” в Мездра, с отпуснатите целеви средства с ПМС, в размер на 413 021 лв.

Най-големи успехи бяха отчетени по Оперативна програма "Региони в растеж", чрез която на много сгради бяха реализирани мерки за енергийна ефективност.

При изпълнение на бюджета за 2018 г. политиката на Общината се изразява в гарантиране на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

Отчетът на бюджета ще бъде разгледан от постоянни комисии на ОбС и предложен на гласуване на редовно заседание на местния парламент на 29 август, уточни председателят на Общинския съвет Яна Нинова.