Кметът Иван Аспарухов пожела на присъстващите здрава, мирна и ползотворна нова година и успешна работа в полза на гражданите.

Той уведоми присъстващите, че от днес, досегашният секретар на общината Севдалина Джамбазка е освободена по взаимно съгласие и длъжността Секретар ще се изпълнява от инж. Светлана Мицева, дългогодишен директор на Дирекция „Териториално устройство на общината”.

Във връзка с настъпилите структурни промени в Общинската администрация, градоначалникът представи двамата заместник-кметове - инж. Николинка Кътовска, която е с ресор „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, и Нели Минева, чийто ресор ще бъде „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“. Третият заместник-кмет с ресор „Стопански дейности, финанси и бюджет“ ще бъде назначен допълнително.

Другото ново лице в общинската администрация е арх. Атанас Йорданов, който е новият главен архитект.

Предстои да бъдат назначени директори на четирите дирекции в ОбА - Мездра: „Административно-правно и информационно обслужване”, „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, „Местни приходи, ГРАО” и „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“, както и началници на 9-те отдела към тях.

По време на първото ежемесечно работно съвещание с новоизбраните кметове и кметски наместници на 27-те села в общината бяха представени и обсъдени организационни въпроси за уточняване на направените от кметовете предложения за изготвяне на бюджет 2020, за дейността на Общинската администрация, за работата на Общинско предприятие „Чистота“, както и кадровото обезпечаване на кметствата по места със специалисти „Административно обслужване на населението“.